Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hobbywinkel 't Sterretje
Door uw inschrijving en door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met de spelregels zoals te vinden op de site en deze Algemene Voorwaarden.

Hobbywinkel 't Sterretje behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Artikelen die zijn afgeprijsd, kunnen NIET retour worden gegeven.

Het door u bij uw aanmelding verkregen klantnummer is persoonlijk. U dient hier vertrouwelijk mee om te gaan en deze uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren.

Een door de klant geplaatste order is geldig na uitdrukkelijke of stilzwijgende acceptatie door Hobbywinkel 't Sterretje. Hierbij geldt dat een order stilzwijgend door Hobbywinkel 't Sterretje is geaccepteerd wanneer Hobbywinkel 't Sterretje niet binnen uiterlijk 24 uur voor uitleveren van de order aan de klant bericht dat de order niet of onder bepaalde (andere) voorwaarden kan worden geaccepteerd.

Levering zolang de voorraad strekt. Wijziging in prijs, verpakking en assortiment voorbehouden. Hobbywinkel 't Sterretje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade ontstaan door niet tijdige of niet volledige levering of ontstaan door overmacht.

Artikelen die zijn afgeprijsd, zit geen garantie meer op en worden niet retour genomen/vergoed

Betalingsvoorwaarden:
Bestelde artikelen dienen na bevestiging van de bestelling vooraf te worden betaald op vermeld gironummer, NL24INGB0009071319 t.n.v. Hobbywinkel `t Sterretje te Dordrecht. Indien betaling is geschied zal de order direct worden uitgevoerd.
Voor bestellingen onder de € 50,00 zal bezorgingskosten worden gerekend. Dit is afhankelijk van grootte en zwaarte van de artikelen en zal apart worden vermeld.Dit geldt alleen voor bestellingen in Nederland. Buiten Nederland zijn de kosten van verzending voor de koper. Deze bestellingen worden altijd als pakket of aangetekend verzonden!!!!!

Prijzen zijn inclusief b.t.w. Alle overige plaatsen hebben andere voorwaarden.
Deze artikelen zullen worden opgestuurd

De gegevens die u aan ons verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dat nodig is om uw bestelling uit te voeren.

Als u geen gebruik meer van Hobbywinkel 't Sterretje wilt maken kunt u dit door geven aan onze klantenservice. Uw gegevens worden dan uit onze administratie verwijderd.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.hetsterretje.nl waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Hobbywinkel 't Sterretje en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent ondermeer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op www.hetsterretje.nl vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

Al onze prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten, dan wel type fouten.

Alle rechten voorbehouden. Hobbywinkel 't Sterretje is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Dordrecht onder nummer 24321881